Lav sv. Marka

Lav sv. Marka, na crkvi sv. Marka u Veneciji
Lav sv. Marka (tal. Leone di San Marco), simbol Mlet. Republike; atribut evanđelista Marka, zaštitnika Mletaka, ustaljuje se od XII. st. Čest dekorativni motiv na zdanjima mlet. drž. uprave, kao i na zastavi Mlet. Republike. Kao simbol mlet. dominacije postavljan i u krajevima u sastavu Mlet. Republike, pa i duž istočnojadranske obale. Skidan najprije u doba Napoleona, u doba fašizma opet postavljan kao simbol tal. ekspanzionističke politike, te ponovno skidan nakon njezina sloma.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: