Lav VI. Mudri

Lav VI. Mudri, biz. car (?, 19. IX. 866 – Carigrad, 11. V. 911). Drugi sin cara Bazilija I., suvladar od 870, samostalno zavladao nakon očeve smrti 886. Učenik patrijarha Focija, kojega daje smijeniti i patrijarhom proglašava brata Stjepana (886). Pisao homilije, dogmatske rasprave i dr. U njegovo je doba dovršeno opsežno (u 60 knjiga) zakonodavno djelo Carski zakoni.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: