Lavov

Lavov
Lavov (ukr. L’viv, rus. L’vov, polj. Lwów), grad i upravno središte istoimene oblasti (21 833 km2, 2 528 878 st.), zap. Ukrajina; 717 798 st. Smjestio se nedaleko od granice s Poljskom. Trg., industr., prom. (želj. čvorište) i kult. središte. Proizvodnja poljoprivr. strojeva, bicikala, motornih vozila, elektron. opreme. Kem., tekst. i prehr. ind. Sveučilišta (najstarije iz 1661). Instituti. Mnogobrojni muzeji (nac., pov. i dr.), crkve (sv. Nikole iz XIII. st., armenska katedrala iz razdoblja XIV–XVII. st. i dr.) i kazališta. Zbirka oružja (arsenal iz XVI. st.). Sjedište rimokat. nadbiskupije te armenskoga pravosl. episkopata. Pov. grad. središte 1998. upisano na popis Svj. kult. baštine Uneska. Osnovao ga 1256. princ Daniel Romanovič od Galicije. U polj. vlasti 1340–1772. Od 1772. u posjedu Austrije i postaje gl. grad provincije Galicije. Pod rus. okupacijom 1914–15. Ponovno pripao Poljskoj 1919. Sovj. vojska okupirala ga 1939. U njem. rukama 1941–44. Od 1945. dio SSSR-a; otada nosi ime Ľvov. Nakon stjecanja nezavisnosti Ukrajine 1991. preimenovan u Ľviv.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: