performans

performans (engleski: performance izvedba; predstava; nastup), naziv za likovni, kazališni ili glazbeni događaj koji umjetnik ili izvođači realiziraju pred publikom; obično se događaj zabilježi na filmu, videu ili fotografiji. Performans je uveden ranih 1970-ih u SAD-u i označava složene, unaprijed pripremljene događaje, koje ostvaruje postkonceptualni umjetnik (autor) pred muzejskom, galerijskom ili slučajnom publikom. Podrijetlo vuče iz futurističkih festivala, dadaističkih kabareta, nadrealističkih seansa, preko hepeninga i fluksusa, akcija, body arta i sl. Od umjetnika koji su izvodili performanse najpoznatiji su Vito Acconci, Gilbert&George, J. Beuys, Yves Klein, Allan Kaprow, Gina Pane i dr., a u Hrvatskoj Tomislav Gotovac, Vlasta Delimar i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: