Le Vau (Levau, Leveau), Louis

L. Le Vau, dvorac Vaux-le-Vicomte
Le Vau (Levau, Leveau), Louis, francuski graditelj (Pariz, 1612 – Pariz, 11. X. 1670). Značajna ličnost prijelaznoga razdoblja između visoke renesanse i ranoga baroka. Njegovi projekti interijera odlikuju se elegancijom i harmoničnim odnosima. U službi kralja Luja XIV. vodio izgradnju kraljevskih rezidencija (Louvre i Versailles). Projektirao mnogobrojne crkve, palače i dvorce u Francuskoj (dvorac Vaux-le-Vicomte).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: