Lederman, Leon Max

Leon Max Lederman
Lederman, Leon Max, američki fizičar (New York, 15. VII. 1922 – Rexburg, Idaho, 3. X. 2018). Bio je profesor na Sveučilištu Columbia (1958–79) i direktor Fermijeva laboratorija u Bataviji (1979–89). S → Melvinom Schwartzom i → Jackom Steinbergerom otkrio (1962) mionski neutrino i dokazao strukturu leptona, za što su dobili Nobelovu nagradu za fiziku 1988. Otkrio novu ipsilon-česticu, devet puta težu od protona (1977) i dao prvi dokaz za postojanje petoga kvarka (bottom quark). Znatno je pridonio ideji za gradnju divovskoga akceleratora, supervodljivoga super sudarača (SSC) za detekciju Higgsova bozona.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: