Thomson, George Paget

Thomson, George Paget, engleski fizičar (Cambridge, 3. V. 1892 – Cambridge, 10. IX. 1975). Nastavljajući istraživanja svojega oca Josepha Johna koji je dokazao postojanje elektrona kao čestice, radeći na Sveučilištu u Aberdeenu, dokazao je također valno ponašanje elektrona na primjeru difrakcije, čime je potvrđena de Broglieva hipoteza. S → Clintonom Josephom Davissonom podijelio 1937. → Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće valnog ponašanja elektrona. U kasnijim radovima bavio se nuklearnom energijom i aerodinamikom.