L’Herbier, Marcel

M. L’Herbier, scena iz filma Entente cordiale, 1939.
L’Herbier, Marcel, francuski filmski redatelj i scenarist (Pariz, 23. IV. 1888 – Pariz, 26. XI. 1979). Jedan od najistaknutijih autora filmskoga impresionizma. Naglašeni vizualist, teži revolucioniranju igranofilmskog izraza želeći ga odmaknuti od komercijalne kinematografije (Čovjek s pučine, 1920; El Dorado, 1921; Neljudska, 1924). Ekranizirao književna djela – Pokojni Matija Pascal (1925) prema L. Pirandellu i Novac (1928) prema É. Zoli, a po dolasku zvuka okreće se režiranju populističnih filmova. Od 1952. radio na televiziji. Jedan od utemeljitelja pariške Visoke filmske škole IDHEC (Institute des haute études cinématographiques, 1943).