Liebig, Justus von

Justus von Liebig
Liebig, Justus von, njemački kemičar (Darmstadt, 12. V. 1803 – München, 18. IV. 1873). Jedan od najautoritativnijih kemičara XIX. stoljeća koji je istraživao gotovo u svim područjima kemije. Među utemeljiteljima poljodjelske i fiziološke kemije. Dokazao da biljke dobivaju minerale iz tla, a životinje energiju sagorijevanjem hrane. Uveo umjetnu gnojidbu tla (1840). Sintetizirao organske spojeve kloroform, kloral, poboljšao kemijsku analizu organskih spojeva. Po njemu nazvan uređaj za kondenzaciju para (Liebigovo hladilo) premda ga nije konstruirao.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: