Limpopo

Limpopo, granični prijelaz preko rijeke iz Južnoafričke Republike u Bocvanu
Limpopo (iz jezika sotho, rijeka slapova), r. na JI Afrike, duga o. 1770 km. Izvire pod nazivom Crocodile u provinciji Gauteng u Južnoafr. Republici. Utječe u Indij. ocean. Limpopo se naziva nakon sutoka r. Marico u nizini Bushveld. Dio toka čini granicu s Bocvanom i Zimbabveom. U Mozambiku znatan pad toka od 250 m kroz 43 km brzaca. Najpoznatiji brzaci Malala, Molukwe i Quiqueque. Plovna u dužini od 209 km, nakon utoka r. Olifants. 100 km od ušća podignuta brana te se voda koristi za irigaciju. Rijeku je otkrio Vasco da Gama koji je pristao u blizini ušća 1498. i nazvao je Espiritu Santo (Duh sveti). Donji tok istražio je 1868–69. V. W. Erskine, a sr. tok kapetan J. F. Elton 1870.