Lippi, Filippo

F. Lippi Portret muškarca i žene, New York, Metropolitan Museum
Lippi, Filippo, talijanski slikar (Firenca, oko 1406 – Spoleto, 9. X. 1469). U koncepciji sakralnih slika i fresaka zadržao kasnogotičku liniju talijanskoga slikarstva, a u idealiziranim likovima Madone i prikazima krajolika približava se lirskom shvaćanju firentinskih ranorenesansnih majstora. Učitelj sina Filippina i S. Botticellija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: