Listopadska diploma

Listopadska diploma, ukaz cara Franje Josipa I. (20. X. 1860) kojim se, nakon razdoblja apsolutizma, u zemljama Austrijske Monarhije vraća ustavni poredak. Njome su bila predviđena središnja te zemaljska tijela za pojedine krunske zemlje. Posebnim pismom uspostavljena je ustavnost i u Hrvatskoj, a pri vladi u Beču osnovan je zasebni hrvatsko-slavonski odsjek, koji je od prosinca iste godine pretvoren u privremeni Dvorski dikasterij; 3. II. 1862. preimenovan je u Hrvatsko-slavonsku dvorsku kancelariju s odsjecima za unutarnje poslove, pravosuđe i nastavu. Određene decentralističke tendencije bečkoga dvora revidirane su → Veljačkim patentom (26. II. 1861), kojim je obnovljen centralizam.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: