Livije, Tit

Tit Livije
Livije, Tit (lat. Titus Livius), rim. povjesničar (Patavium, danas Padova, ←59 – Patavium, 17). Živio u rodnome gradu i Rimu. Pisao retorička i filoz. djela, danas izgubljena. Gl. njegovo djelo Od osnutka grada Rima napisano je u 142 knjige, od kojih je sačuvano 35. Predstavlja pregled rim. povijesti od legendarnoga dolaska Eneje u Italiju do smrti vojskovođe Druza ←9. Djelo je podijeljeno na sadržajne cjeline od po deset knjiga (dekade). Za pisanje djela koristio se grč. povjesnikom Polibijem i rim. ljetopiscima. Djelo prožeto idealizirajućom slikom rim. prošlosti, snažno je utjecalo na kasniju rim. i srednjovj. historiografiju.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: