Lollobrigida, Gina

Gina Lollobrigida
Lollobrigida, Gina, tal. film. i tv glumica (Subiaco, 4. VII. 1927). Zapažena na natjecanjima ljepote, isprva statirala na filmu da bi se ubrzo afirmirala kao vodeća tal. glumica, i kao ljepotica ali i kao djevojka iz naroda (npr. Kruh, ljubav i fantazija, 1953) – “Lollo nazionale”. Prva eur. međunar. film. zvijezda nakon II. svj. rata (npr. Fanfan Tulipan, 1951; Provincijalka, 1953), od 1960-ih sve se više bavila fotografijom i novinarstvom. Ostali važniji filmovi: Udri đavola (1953), Trapez (1956).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: