Haakon (Håkon) I. Adalsteinsfostre (H. Dobri)

Haakon (Håkon) I. Adalsteinsfostre (H. Dobri), norv. kralj (?, o. 920 – otok Fitjar, jugozap. Norveška, o. 961). Najmlađi sin → Haralda I. Hårfagera. Na vlast stupio obaranjem brata Erika 935. Odgojen na engl. dvoru, poticao djelovanje kršć. misionara u Norveškoj. Ustrojio moćnu mornaricu; provodio zakonodavne reforme. Poginuo u bitki protiv Erikovih sinova.