Lovett, William

Lovett, William, engl. čartist (Newlyn, 8. V. 1800 – London, 8. VIII. 1877). Jedan od utemeljitelja i prvak Londonskog saveza radnika (1836). Njihov program demokratizacije Brit. parlamenta (opće pravo glasa) 1838. uključen je u Narodnu povelju, kojom započinje čartistički pokret (→ čartizam). Na I. nac. kongresu čartista u Londonu (1839) izabran za tajnika pokreta. Protivnik radikalnih metoda, zastupao umjereno krilo čartista (tzv. Stanka moralne snage). Zatvaran; tijekom zatočeništva sa J. Collinsom napisao brošuru Čartizam: nova narodna organizacije (1840). Objavio memoare Život i borbe (1876).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: