Luanda

Luanda
Luanda (ranije São Paulo de Luanda), gl. i najveći grad Angole i luka na obali Atlantskog oceana; 2 776 100 st. Industr. središte; rafinerije nafte (ležišta u okolici pronađena 1955), proizvodnja motornih vozila, cementa, tekst. i prehr. ind. Trg. i industr. četvrti smještene su uz modernu luku, a upravne i stamb. četvrti na višem području u unutrašnjosti. Izvoz nafte, dijamanata, željezne rude, kave, pamuka, ribljih proizvoda i soli. L. se opskrbljuje el. energijom s brane Cambambe (1963) na r. Cuanza, 180 km ji od grada. Međunar. zračna luka. U okolici poljoprivreda (proizvodnja kave, pamuka, šećerne trske, palmina ulja; stočarstvo). Tvrđava São Miguel (XVII. st.). Sveučilište (1962). Muzej Angole (1938). Katedrala. Osn. 1575, upravno sjedište port. kolonije od 1627. i gl. luka za izvoz robova u Brazil (do sr. XIX. st.). Od 1975. gl. grad nezavisne Angole.