Lukijan

Lukijan
Lukijan (grč. Loukianós), grč. retoričar i prozni pisac (Samsat, Turska, o. 115 – ?, Atena, nakon 180). Sačuvano je osamdesetak ugl. retoričkih spisa i pamfleta, te nešto pripovjedne proze; neki od naslova su: Pohvala muha; Parničenje glasova; Razgovori hetera; Razgovori bogova; Kako treba pisati povijest; Istinite pripovijesti i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: