Lumumba, Patrice

Patrice Lumumba
Lumumba, Patrice, kongoanski političar (Onalua, 2. VII. 1925 – provincija Katanga, 17. I. 1961). Vođa sindikalnog pokreta kongoanskih radnika od 1955. i ured. lista Uharu (Sloboda). Vođa Kongoanskog nac. pokreta 1958. Osuđen zbog protukolon. aktivnosti 1959. Sudionik pregovora o nezavisnosti u Bruxellesu 1960. i prvi predsj. vlade Konga 1960. Nakon polit. nemira i belg. intervencije zatražio pomoć UN-a. Predsj. republike J. Kasavubu smjenjuje ga protuzakonito, a nakon drž. udara J. Mobutua uhićen, prebačen u Katangu i ubijen. Postao simbolom protukolonijalističke borbe afričkih naroda.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: