Luxemburg, Rosa

Rosa Luxemburg
Luxemburg, Rosa (pravim imenom i prezimenom Rozalia Luxenburg), njemačka političarka (Zamość, 5. III. 1871 – Berlin, 15. I. 1919). Poljsko-židovskoga podrijetla. U Švicarskoj studirala filozofiju, ekonomiju i pravo. Od 1898. živjela u Njemačkoj, članica Socijaldemokratske stranke. Sljedbenica A. Bebela i K. Kautskoga, u svojim radovima kritizirala revizionizam K. Bernsteina i V. I. Lenjina zbog “ultracentralizma”. Zbog revolucionarne aktivnosti više puta zatvarana 1915–18. Osudila izglasavanje ratnih kredita i zalagala se za osudu I. svjetskoga rata. Suosnivačica Komunističke partije Njemačke 1918. S K. Liebknechtom i F. Mehringom osnovala revolucionarnu organizaciju Savez spartakovaca (Spartakusbund). Uhićena nakon neuspjela radničkog ustanka 1919. i brutalno ubijena. Glavna djela: Industrijski razvitak Poljske; Socijalna reforma ili revolucija; Uvod u političku ekonomiju; Akumulacija kapitala; Kriza socijaldemokracije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: