Luzern

Luzern
Luzern (franc. Lucerne), gl. grad istoimenoga kantona u sred. Švicarskoj, na Vierwaldstätterskom jezeru, 40 km jz od Züricha, 57 300 st. Razvijeno turist. središte. Kovinska, elektrotehn. i kem. ind. Kulturnopov. spomenici (XVI–XVIII. st.), Muzej suvr. umjetnosti. Naselje se razvilo oko samostana St. Leodegar (VIII. st.); dio Švic. Konfederacije od 1332; uporište katoličanstva tijekom reformacije.