Luzon

Luzon, Legaspi i vulkan Mayon
Luzon, najveći i najvažniji filipinski otok; 104 688 km2 (35% površine Filipina), o. 40 mil. st. (oko 50% filipinskog st.). Pretežno brdovit (najviši vrh Pulog 2924 m), pokriven u ist. dijelu trop. kišnim šumama, a u zap. dijelu savanama. Središta naseljenosti su dolina r. Cagayan na SI otoka i Sred. ravnica između Lingayenskog i Manilskog zaljeva. Duga, razvedena obala s mnogo zaljeva (Lingayenski, Manilski, Lamonski, Lagonoyski). Poljodjelstvo (uzgoj riže, šećerne trske, kukuruza, ananasa, duhana, kokosove palme, duhana), ribarstvo, šumarstvo; rudarstvo (željezna ruda, zlato, mangan, bakar); ind. (Manila). Važniji gradovi: Manila (gl. grad Filipina), Quezon City, Pasay, Cabanatuan, Legaspi, Baguio, Batangas City i Laoag. Od 1754. zasebna provincija pod upravom španj. guvernera; civilna vlada od 1901. U II. svj. ratu (1942–45) pod jap. vlašću.