Lydgate, John

John Lydgate
Lydgate, John, engl. pjesnik (? Lidgate, Suffolk, o. 1370 – ?, Bury St. Edmunds, o. 1450). Jedan od najplodnijih engl. srednjovj. pjesnika, sačuvano je o. 145 000 njegovih stihova. Djela: Knjiga o Troji; Opsada Tebe; Pad knezova i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: