Lye, Len

L. Lye Dugin ples, 1936.
Lye, Len, novozelandski animator i kipar (Christchurch, 5. VII. 1901 – New York, 15. V. 1980). Inovator u animaciji, crtao izravno na filmsku vrpcu, koristio se kolažima, obrađenim fotografijama, animirao dinamično, pretežito na jazz glazbu. U Londonu režirao animirani film Tusalava (1929). Od 1944. živio u SAD-u i najviše se bavio kinetičkom skulpturom. Važniji filmovi: Kutija za boje (1935), Kaleidoskop (1935), Dugin ples (1936), Slobodni radikali (1957).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: