Lyotard, Jean-François

Jean-François Lyotard
Lyotard, Jean-François, franc. filozof (Versailles, 10. VIII. 1924 – Pariz, 21. IV. 1998). Prof. u Parizu; jedan od gl. teoretičara postmoderne. “Postmoderno znanje” bitno je određeno hegemonijom informatike. Odbacuje “zastarjele” pojmove i vrjednote (metapojmove) i uspostavlja heterogenost naracije, “diskursa”, s novim određenjem pojmova slobode, istine i pravednosti, koji se ne utemeljuju više pravno nego diskurzivno. Gl. djela: Diskurs, figura; Libidinalna ekonomija; Postmoderno stanje; Raskol; Entuzijazam; Postmoderna protumačena djeci.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: