ljama

ljama
ljama (španj. iz kečuanskoga) (Lama), rod preživača iz por. deva (Camelidae), živi u andskom području Juž. Amerike. Veličine je manjeg konja, ima dugu bijelu ili šarenu dlaku, po dva prsta na svakoj nozi, nema grbe ni rogova. Najpoznatije vrste su obični guanako (i njegov udomaćen oblik domaća lj.) te divlja vikunja (i njezin udomaćeni oblik alpaka). Uzgaja se radi mesa, mlijeka i vune te kao teretna životinja.