Ljapunov, Aleksandr Mihajlovič

Ljapunov, Aleksandr Mihajlovič, rus. matematičar (Jaroslavlj, 6. VI. 1857 – Odesa, 3. XI. 1918). Studirao kod poznatog matematičara Čebiševa. Bavio se diferencijalnom geometrijom, teorijom potencijala, stabilnostima sustava (Ljapunovljeve metode).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: