ljekovite vode

ljekovite vode, prir. izvorske vode koje se rabe u liječenju. Razlikuju se mineralne vode, koje u l litri sadrže više od 1 g mineralnih tvari ili plinova kojih nema u običnoj vodi (ako se radi o ugljičnom dioksidu takve se vode nazivaju kiselicama) te termalne vode, koje na izvoru imaju temperaturu višu od 20 °C. Rabe se za kupanje, pijenje i inhalacije kod različitih bolesti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: