ljepenka

ljepenka, krut debeo višeslojni papir. Valovita i puna lj. služe kao ambalaža, a bitumenska lj. kao izolacija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: