ljiljci (sumračnici)

ljiljci (sumračnici), kalinin ljiljak, Sphinx ligustri

ljiljci (sumračnici), obična golupka, Macroglossa stellatarum
ljiljci (sumračnici) (Sphingidae), por. velikih leptira sa snažnim tijelom i jakim krilima (prednja veća od stražnjih). Aktivni su u sumrak, ne sjedaju na cvijeće nego lebde iznad njega sišući nektar dugačkim sisalom. U nas su najpoznatije vrste mlječikin, oleandrov, kalinin i vinski ljiljak te večernje paunče, mrtvačka glava, obična golupka i hrvatska golupka.