ljubav

ljubav, ljudsko čuvstvo, složen intenzivan osjećaj privrženosti, naklonosti, poštovanje prema nekoj osobi ili vrijednosti (romantična lj., prijateljska lj.; lj. prema zavičaju, domovini, bližnjemu itd.). Obično se razlikuje zaljubljenost kao intenzivno, ali kratkotrajno stanje ljubavi, od trajne ljubavi koja, kad je riječ o osobama, uključuje razumijevanje, uvažavanje i druge vrijednosti. Etički shvaćena, lj. znači krjeposno djelovanje u korist drugoga, bez uvjeta uzajamnosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: