ljubice

ljubica, mirisna, Viola odorata
ljubice (Violaceae), por. zeljastog ili drvenastog bilja, raširena u trop., suptropskom i umjerenom pojasu. Najveći je i najpoznatiji rod ljubica (Viola), u Hrvatskoj su najpoznatije vrste mirisava, šumska i rutava ljubica te maćuhica. Listovi su na dugim peteljkama, cvjetovi su različitih boja. Endemska je jadranska lj. (V. adriatica).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: