Mach, Ernst

Ernst Mach
Mach, Ernst, austrijski fizičar i filozof (Chrlice, danas dio Brna, 18. II. 1838 – Vaterstetten, kraj Münchena, 19. II. 1916). U filozofiji predstavnik pozitivizma i empiriokriticizma. U fiziologiji i eksperimentalnoj psihologiji nastavio rad Gustava Theodora Fechnera i tvrdio da se fizikalne pojave mogu objasniti samo na osnovi podataka dobivenih s pomoću osjeta. U fizici poznat po takozvanom Machovu principu (1870) koji kaže da je inercija tijela rezultat njegova međudjelovanja s ostatkom svemira. Izolirano tijelo imalo bi inerciju nula, što proturječi Newtonovu poimanju inercije prema kojem je inercija unutarnje svojstvo tijela bez obzira na prisutnost ili odsutnost druge tvari. Utjecao na Einsteina. → Machov broj