Macke, August

A. Macke Promenada, 1914, Stuttgart, Staatsgalerie
Macke, August, njemački slikar (Meschede, 3. I. 1887 – kraj Perthes-lès-Hurlusa, 26. IX. 1914). Na berlinskoj Akademiji učenik Lovisa Corintha. U Parizu upoznaje impresioniste, ali se opredjeljuje za fovistički izraz. U Münchenu 1911. jedan od utemeljitelja grupe → Der Blaue Reiter iz koje se njegovo slikarstvo izdvaja jer je u koncepciji bliže francuskome  (neke njegove apstraktne slike bliske su → orfizmu R. Delaunaya). U smirenoj kolorističkoj harmoniji slikao poetične figuralne kompozicije ritmiziranih površina (Pred izlogom šešira; Kairouan). Poginuo kao vojnik u I. svjetskom ratu.