Macao

Macao (port. Macau; kin. Aomen ili Ao-men), posebna adm. regija u Kini; 445 000 st., 23,8 km2. Leži z od estuarija Biserne rijeke (Xi), na juž. kin. obali; 64 km od Hong Konga. Obuhvaća prostor malena, uska poluotoka te otočiće Taipa i Coloane. Poluotok M. i Taipa povezani su mostom, a Taipa i Coloane nasipom. Najviša točka na 174 m (Coloane Alto). Prevladavaju brežuljci okruženi nižim zonama. Ljetne temp. o. 29 °C, a zimske o. 15 °C. Oko 4/5 ukupne količine padalina padne u ljetnom kišnom razdoblju (travanj–rujan) za jugozap. monsuna. Vegetaciju čine trop. šume. Većina stanovništva živi u gradu Macau (gotovo 4/5), ugl. Kinezi; port. manjina. Poljoprivreda (riža i povrće, stočarstvo i peradarstvo). Razvijene uslužne djelatnosti. Tragovi naseljavanja potječu iz ←V. tisućljeća. Prvi spomen naselja 1152. Kin. ime A-Ma, prema kojem je dobio današnje ime, potječe od istoimenoga hrama. God. 1513. u M. pristižu Portugalci i uzimaju ga u zakup od Kine. Prvu trg. postaju podižu 1553, a od 1557. započinju plansku izgradnju grada i luke M. – prve eur. kolonije u Kini. Od 1680. u gradu djeluje port. namjesnik. U XVIII. st. M. je jedna od vodećih luka u trg. razmjeni između Kine i Europe. God. 1849. Portugal proglašava odvajanje M. od Kine (potvrđeno ugovorom iz 1887). God. 1940–45. pod jap. okupacijom; potom ostaje port. posjed, a 1976. stječe autonomiju. Nakon uspostave diplomatskih odnosa s Kinom 1979, Portugal je priznao M. kin. teritorijem pod privremenom port. upravom. God. 1987. postignut je port.-kin. sporazum temeljem kojega se M. vraća pod kin. suverenitet (20. XII. 1999) kao zasebno upravno područje s kapitalist. gosp. sustavom u idućih 50 godina.