MacDonald, James Ramsay

J. R. MacDonald, rad Ambrosea McEvoya, 1926.
MacDonald, James Ramsay, britanski političar (Lossiemouth, Škotska, 12. X. 1866 – Atlantski ocean, 9. XI. 1937). Učitelj. Jedan od osnivača Neovisne radničke stranke 1893. Nakon njezina rascjepa predsjednik frakcije koja se prozvala Laburističkom strankom 1911–14. i 1922–31. Tijekom I. svjetskog rata zastupao pacifistička stajališta i sudjelovao u radu Socijalističke internacionale. Prvi laburistički predsjednik vlade (i ministar vanjskih poslova) 1924. (devet mjeseci) i 1929–31. Nakon raspada laburističkoga kabineta na čelu koalicijske vlade s konzervativcima i liberalima 1931–35. (odstupio zbog bolesti). Preminuo na brodu tijekom kružnog putovanja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: