Maderno (Maderna, Maderni)

Maderno, Carlo, crkva sv. Suzane, Rim
Maderno (Maderna, Maderni)obitelj talijanskih umjetnika. Carlo, graditelj (Capolago, 1556 – Rim, 30. I. 1629). Glavna ličnost talijanske barokne arhitekture u prijelaznom razdoblju između klasicizma Vignole i visokoga baroka G. L. Berninija. Pretežito djelovao u Rimu u službi papa. Zajedno s G. Fontanom nastavio izgradnju bazilike sv. Petra, kojoj je dao sadašnji oblik i izgled. Izgradio mnogobrojna crkvena pročelja (Sv. Suzana), crkve (Sta Maria della Vittoria) i palače (Chigi; Mattei di Giove; Barberini). Stefano, kipar (?, oko 1576 – Rim, 17. IX. 1636). U Rimu radio kao kopist i restaurator antičkih skulptura. Izveo mnogobrojne kipove (Sv. Cecilija), reljefe i oltare te nadgrobne spomenike (Capella Paolina u Santa Maria Maggiore) s obilježjima kasnoga manirizma na prijelazu u barok.