Maljevič (Malevič), Kazimir

K. Maljevič Crveni kvadrat, crni kvadrat, New York, Museum of Modern Art
Maljevič (Malevič), Kazimir, rus. slikar (Kijev, 23. II. 1878 – Lenjingrad, 15. V. 1935). Gl. predstavnik rus. apstraktne umjetnosti. Nakon postimpresionističke i kubo-futurističke faze 1915. osnovao suprematistički pravac koji se temeljio na slobodnom komponiranju obojenih, plošnih geometrijskih likova svedenih na kvadrat, kocku, križ i kružnicu lišenih svake asocijativne veze s realnosti (Crni kvadrat na bijeloj podlozi). Eksperimentirajući na području geometrijske apstrakcije dolazi 1919. do monokromne kompozicje (Bijeli kvadrat na bijeloj podlozi). Teorijom geometrijske estetike izvršio znatan utjecaj na suvr. eur. slikarstvo (konstruktivizam, Bauhaus, De Stijl, minimalna umjetnost 1960-ih). Autor teorijskih djela o umjetnosti (Apstraktni svijet).