Maltežani

Maltežani, Udina, katedrala, XVII. st.

Maltežani, utvrda St. Elmo u Valletti

Maltežani, ostaci hrama u Hal Tarxienu
Maltežani, sredozemni narod; o. 385 000 pripadnika; žive u Republici Malti, manji dio u Vel. Britaniji, SAD-u i Australiji. Smatraju se potomcima Feničana koji su još 1200. naselili Maltu. Miješanjem s kasnijim (grč., rim., arap., španj., franc., tal. i brit.) doseljenicima osvajačima nastao je malteški narod. U jeziku i nošnji prepoznatljivi tal. i arap. utjecaji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: