Menandar

Menandar
Menandar (grč. Ménandros), grč. komediograf (Atena, o. 342 – Atena, o. 292). Napisao više od stotinu komedija, fragmentarno sačuvani odlomci i samo jedna u cjelini (Mrzovoljnik). Komedije (Dvostruka podvala, Parničari, Seljak) tematiziraju svakodnevne situacije i karakteriziraju tipične likove. Odlikuje se obratima u radnji, kombinacijom tradic. i inovativnih elemenata, ironijom i aluzijom na helenističku stvarnost. Dramaturškim postupcima utjecao na rim. komediju, Plauta i Terencija, te na razvoj eur. komedije (Shakespeare, Molière).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: