Memling, Hans

H. Memling Anđeli svirači, Antwerpen, Kraljevski muzej lijepih umjetnosti
Memling, Hans, flam. slikar njem. podrijetla (Seligenstadt, 1433 – Brugge, 11. VIII. 1494). Pomoćnik Rogiera van der Weydena u Bruxellesu; pod utjecajem Huga van der Goesa i Dirka Boutsa te tal. renesanse. Narativnim stilom i realističnom obradom detalja naslikao mnogobrojne sakralne kompozicije (Posljednji sud) i produhovljene likove Majke Božje. Poseban dio njegova opusa čine portreti oštre karakterizacije likova (Tommaso Portinari i njegova žena).