Waidmann, Kuno

K. Waidmann, Wellerova kuća u Đorđićevoj ul. u Zagrebu
Waidmann, Kuno, njem. arhitekt (Tigerfeld, 8. III. 1845 – Graz, 4. X. 1921). Diplomirao u Stuttgartu, djelovao u Zagrebu od 1880. do 1906. U duhu historicizma projektirao bolnice (Vrapče, 1877–79; Sestara milosrdnica u Vinogradskoj ulici, 1886–90), bolničke zgrade u Zadru, Šibeniku i Dubrovniku, javne objekte, os. palače (Narodne novine, Društvo sv. Jeronima, Muška učiteljska škola) i industr. komplekse (Franck, pivovara) te stamb. zgrade, obiteljske vile i kuće.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: