Miró, Joan

J. Miró Personages in the Night Guided by the Phosphorescent Tracks of Snails, 1940.

Joan Miró
Miró, Joan, španjolski slikar i keramičar (Barcelona, 20. IV. 1893 – Palma de Mallorca, 25. XII. 1983). Nakon studija na Akademiji u Barceloni, od 1919. živio naizmjence u Parizu i Španjolskoj. Isprva pod utjecajem fovista i kubista, potom jedan od utemeljitelje nadrealizma i koautor nadrealističkoga manifesta (1924). Svojim sofisticiranim opusom, katkad čisto apstraktnim (motivi reducirani na simbolične ideograme), a katkad halucinantnim figurativnim sugestijama, zagovarao nadrealističku tezu intuitivnog i podsvjesnog. Kompozicije, bujne osobne mitologije, poetike, a često i ironije, izvodi bizarnim kolorističkim kombinacijama i arabesknim grafizmom (ciklusi Žene i ptice i Konstelacije). Izrađivao maštovitu keramiku; radio scenografiju za trupu Les Ballets russes S. Djagiljeva, nacrte za vitraje i tapiserije, freske (Harvardovo sveučilište) i grafiku. U rodnoj kući nalazi se velika zbirka njegovih djela.