muzički luk

muzički luk, jednostavno žičano glazbalo sastavljeno od elastična drvenog pruta svijenog u luk s jednom žicom napetom na prut poput tetive. Zvuk se proizvodi udaranjem o žicu, struganjem štapićem i, rjeđe, trzanjem. M. l. je raširen u dijelu Oceanije, Juž. i Sr. Americi, Indiji, Indoneziji i, osobito, Juž. Africi, gdje se susreću mnogobrojni tipovi. Služi za solističko izvođenje i za pratnju pjevanja.