Myslbek, Josef Václav

Myslbek, Josef Václav, češki kipar (Prag, 20. VI. 1848 – Prag, 2. VI. 1922). Profesor kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu (1896–1919), znatno utjecao na razvoj češkoga kiparstva. Prolazeći faze od romantizma do realizma (u slikarstvu portreti), ostvario mnogobrojne javne spomenike nacionalno-povijesne tematike. Najpoznatiji konjanički kip sv. Václava u Pragu (Václavské náměstí).