Manet, Édouard

E. Manet Doručak na travi, Pariz, Musée d’Orsay
Manet, Édouard, francuski slikar i grafičar (Pariz, 23. I. 1832 – Pariz, 30. IV. 1883). Utemeljitelj novoga likovnog stremljenja inspiriran starim, poglavito španjolskim majstorima, i Courbetovim realizmom. Originalnim stilom, sažetim pojednostavnjenjem kompozicije napravio preokret u europskom slikarstvu; neposredan prethodnik impresionista. Školovao se u atelijeru Thomasa Couturea. Isprva suzdržanim koloritom jakih kontrasta tamnih i svijetlih ploha slika ponajviše tonskim načinom (Doručak na travi; djelo odbijeno na Salonu zbog nekonvencionalno postavljenog akta na travi uz dvoje obučenih muškaraca). U drugoj fazi interpretira stvarnost, izrazito kolorističkim sredstvima slika likove u interijeru (veliki ležeći akt Olimpija, prema Tizianovoj Veneri iz Urbina, izazvao sablazan u konzervativnim pariškim krugovima), prizore u pleneru (Luka u Bordeauxu; Rublje; U čamcu) i portrete (É. Zola; B. Morisot; Flautist; Nana) te mrtve prirode, uglavnom cvijeće. Uz ulja radio pastelom, crteže perom i mnogobrojne grafike inspirirane japanskim višebojnim drvorezima. Izvršio golem utjecaj na svjetske umjetnost; presudno utjecao na razvitak slikara hrvatske moderne.