mangrove

mangrove
mangrove (engl.), trop. zimzelena vegetacija drvenastih biljaka različitih porodica koje rastu uz muljevite i močvarne morske obale, zaljeve, lagune, prostrana riječna ušća. Vegetacija je specifično prilagođena promjenama plime i oseke, velikoj slanosti i rastu na muljevitu tlu, zbog čega ima jako razvijeno potporno i zračno korijenje, nalik na debelu i gustu užad, koje stabljiku drži dosta visoko iznad periodički plavljenog tla. Drveće m. razvija i posebno korijenje za disanje, s pomoću kojega nadoknađuje kisik. Uz korijenje živi mnoštvo rakova, školjki, puževa, vodenih zmija i riba.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: