posvojenje

posvojenje, adopcija; čin kojim se zasniva roditeljski odnos između posvojenika i posvojitelja. U pravilu, p. se zasniva radi zbrinjavanja i zaštite djece bez roditeljske skrbi od strane bračnog para koji može, a po posvojenju je i dužan, pružiti punu roditeljsku skrb. Iznimno se p. dopušta i samcu. Kao obiteljsko-prav. institut p. je regulirano zakonom. U Hrvatskoj p. je neraskidivo, posvojena mogu biti samo djeca (maloljetnici), a roditelji djeteta, ako nisu lišeni obiteljske skrbi, moraju dati svoj pristanak, ili pristanak treba dati samo dijete ako je starije od 12 g. Dobna razlika između posvojitelja i posvojenika mora biti najmanje 18 g., a posvojitelj ne smije biti mlađi od 21 g. niti stariji od 35 g., odn. ako je stariji, dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od 45 g. Posvojitelji se upisuju u maticu rođenih kao roditelji posvojenika te mu mogu odrediti i drugo ime. Oni stječu sva roditeljska prava i dužnosti, a biol. roditelji i krvni srodnici posvojenika gube sva prava. Sve postupke u vezi s p. vodi služba soc. skrbi. U pojedinim zakonodavstvima p. može biti i raskidivo, dopušta se i p. punoljetne osobe, npr. izvanbračnog djeteta, kao i p. u izvanbračnoj zajednici.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: