Marciana

Marciana (Venezia), tal. nac. knjižnica u Veneciji (Biblioteca Nazionale Marciana); nazvana prema bazilici sv. Marka, uz koju je 1553. sagrađena zgrada knjižnice (prema ideji J. Sansovina); na urešavanju radili Veronese, Tizian, A. Medulić i dr. Temelj i najvrjedniji dio čuvene knjižnice čini zbirka rukopisa koju je 1468. gradu darovao kardinal Bessarion (482 grč. i 264 lat. rukopisa) sa željom da se u Veneciji sagradi knjižnica. Danas ima oko milijun svezaka, od toga o. 13 000 rukopisa, od kojih su mnogi bogato urešeni, 2883 inkunabule te 24 055 sv. iz XV. st.; u njoj se nalaze i mnoge knjige važne za hrv. kulturu i povijest.