Marcijal, Marko Valerije

Marcijal, Marko Valerije (Marcus Valerius Martialis), rim. pjesnik (Bilbilis, o. 40 – Bilbilis, o. 100). Smatra se najvećim epigramskim pjesnikom u svj. književnosti. U duhovitim, satiričnim epigramima, najčešće pisanima elegijskim distihom s duhovitom poantom, tematizirao je različite sadržaje, od prigodnih (rođendan, vjenčanje, pogreb) do podrugljivih. Rim. svakodnevica, mane i vrline pojedinca, tipični karakteri prikazani su s cinizmom i u polemičkom tonu, često uz uporabu lascivnih izraza. Sačuvano je 1555 epigrama u 15 knjiga. Zbirke: Knjiga o priredbama; Gostinski darovi; Darovi koji se nose kući.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: